Kontakty

Kontaktná osoba: Kovalančík Jaroslav

Tel.č.:  +421 948 370 818

 Email: info@gsm-suciastky.sk    

 Obchodné meno: GSM - suciastky s.r.o.

 Adresa:  M. Rázusa 13

                       98401 Lučenec

IČO: 46591419

DIČ: 2023481801

IC DPH: SK2023481801

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka č. 21834/S

 

sk SLOVENSKÁ REPUBLIKA

FIO Banka

bank

Bankove spojenie: 2901005596/8330

IBAN: SK85 8330 0000 0029 0100 5596

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Upozornenie: Variabilný symbol - číslo objednávky musí byť vždy uvedený  na platobnom príkaze.

 

 

 

Recykláciou telefónov to nekončí

Naša spoločnosť je miestom bezplatného spätného zberu aj pre:

  • elektroodpady
  • použité prenosné batérie a akumulátory 

(bezplatné miesto spätného zberu elektroodpadu, použitých prenosných batérií a akumulátorov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch)