Na chod obchodu dohliada

 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka č. 21834/S